Minden év október elsején országszerte ünneplik az Idősek Világnapját.

A szülők szerepére, a fiatalok párkapcsolatára való hatásában érezhető, hogy a fiatalok nagyobb mértékben vennének részt az ifjabb generáció életében, mint ők azt szükségesnek, jónak érzik.

A fiatalok nagyobb arányban költöznének külön a kapcsolatuk érdekében – ez a többgenerációs, együttélő családok szerepének csökkenésére utal –, kicsit kevésbé tartják hasznosnak a találkozásokat, de a többségük az ő esetükben is építőnek tartja az együttműködést. Az egymásra való utaltság, az idős szülők segítése, illetve a nagyszülők elérhetőségének szerepe a gyermekvállalásban minden korosztályban nagyon fontos. Úgy tűnik, elfogadják, hogy a konfliktusok elkerülhetetlenek a generációk közt, de ez nem akadálya annak, hogy a szülőktől tanuljanak, a fiatalok 90%-a is egyetért az utóbbi állítással. A válaszok alapján az a kép rajzolódik ki, hogy mindkét generáció nagyon fontosnak tartja tanító szerepet, a segítséget mindkét irányban, úgy, hogy közben a fiatalok maguk alakíthassák az életüket, és a szülők, nagyszülők ne szóljanak abba bele –érdekes módon utóbbi állítással teljes mértékben inkább az idősebbek értenek egyet, bár „nagymértékben” a fiatalok gondolják így, látszik az igény az élettapasztalatok átvételére, segítésre. Az idősek tisztelete mindkét generáció számára nagyon fontos. 17 Összességében látható, hogy habár nem biztos, hogy a mindennapi életben ez minden esetben észrevehető, az idősebb generáció tapasztalatai, tanácsai, segítsége a fiatalok számára a családi életükhöz elengedhetetlenül szükséges és igényt is tartanak rá.

*Az infografika a Kopp Mária Intézet Integrációs kutatásából származik.

 

Immár 21 éve, 1999 óta augusztus 12. a fiatalok nemzetközi világnapja.

A kezdeményező ENSZ szándéka az volt, hogy a fiatalok is kapjanak egy olyan napot, amikor felhívhatják a figyelmet magukra. A nap nem elsősorban az ünneplésről szól, bár az is a része, vagy része lehet. Inkább arra szolgál, hogy a fiatalok felhívják a figyelmet arra, megfelelően elismeri-e őket a társadalom, érvényesülnek-e jogaik, megfelelő és egyenlő eséllyel indulnak-e az oktatásban, a jövőbeli, tervezett karrierhez kapnak-e elegendő támogatást… Mi itt most csak néhány adatot mutatunk meg, amelyből azonban jól látszik egy fontos elem, hogy ez az ún. Z generáció elképzelhetetlen az internet nélkül, nekik ez lételemük. Számukra az offline és az online világ egy kerek egész.

 

Az alábbi KSH-s ábra jól érzékelteti, mennyire lételeme az 1995 és 2009 között született, Z generációnak az internet.

Vegyük észre persze azt is, hogy az 55-64 évesek körében arányaiban még jobban nőtt a napi internethasználat! Biztosak vagyunk abban is, hogy a 2020 tavaszán érvényben volt kijárási korlátozás alatt, még több idősebb ember barátkozott meg az internet rendszeres alkalmazásával. Közülük sokan megtanulták az online kapcsolttartásra használható alkalmazások kezelését, hogy láthassák a családot, beszélgethessenek a gyerekekkel, unokákkal, barátokkal. Nem kevesen voltak, akik a tévé mellett vagy helyett filmeket néztek online, távmoziba mentek, hogy kicsit elfeledtesse velük, mennyire hiányzik a moziba járás. Vagy új könyveket vettek a neten, mert sem könyvtárba, sem könyvesboltba nem mehettek.

 

MAJDNEM 2 MILLIÓ IDŐS

Magyarországon több 65 év feletti ember él, mint Budapest teljes lakossága

A BABY BOOM GENERÁCIÓ FELE MÁR ONLINE VOLT

A 61 és 80 év közöttiek közel fele, 45%-a használta az online felületeket már 2017-ben is